#بدنسازی # تناسب اندام

بهترین و درست ترین روش انجام حرکات بدنسازی با هالتر و دمبل و دستگاه در باشگاه #آموزش درست حرکات بدنسازی و #عضلات هدف

10 حرکت مهم از نظر درک بامستد،قهرمان آرنولد کلاسیک

10 حرکت مهم از نظر درک بامستد،قهرمان آرنولد کلاسیک

ده حرکت برتر از نظر فیل هیث قهرمان نامدار پر ورش اندام،فیل هیث

ده حرکت برتر از نظر فیل هیث قهرمان نامدار پر ورش اندام،فیل هیث

سوپر ست جلو بازو،2 حرکت عالی برای بازو

سوپر ست جلو بازو،2 حرکت عالی برای بازو

لت سیم کشو دست باز بریم یا دست جم،زیربغل سیمکش

لت سیم کشو دست باز بریم یا دست جم،زیربغل سیمکش

مصرف نمک در دوران رژیم ،هانی رابد

مصرف نمک در دوران رژیم ،هانی رابد

جلوبازو و نکته مهم آن،هانی رامبد

جلوبازو و نکته مهم آن،هانی رامبد

مشکلات تغذیه چه نشانه هایی دارد،تغذیه درست

مشکلات تغذیه چه نشانه هایی دارد،تغذیه درست

نشر از جانب دمبل و نکات آن،نکته مهم در نشر از جانب

نشر از جانب دمبل و نکات آن،نکته مهم در نشر از جانب

چند جلسه تمرین مناسبه،تعداد جلسات تمرینی

چند جلسه تمرین مناسبه،تعداد جلسات تمرینی

روش صحیح حرکت پلانگ،پلانگ

روش صحیح حرکت پلانگ،پلانگ