تمرین حرکت تقویت وسط سینه،رفع ضعف وسط سینه

تعداد بازدید
02
شنبه 06 خرداد 1402
 بدنسازی تناسب اندام

بدنسازی تناسب اندام

25 کاربر

خیلی از ورزشکار ها به دلیل اهمیت ندادن به این موضوع دچار ضعف عضله سینه و وسط سینه میباشند با این حرکت ضعفشو برطرف کن

تقویت_وسط_سینهتمرین_وسط_سینهسینهضعف_سینهوسط_سینه

دیگر ویدیو و موزیک های : بدنسازی تناسب اندام