آموزش حرکت بدنسازی پشت بازو هالتر ez خوابیده روی میز بالا سینه

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
اینجا همه چیز درهمه

اینجا همه چیز درهمه

01 کاربر

پشت بازو هالتر ez خوابیده روی میز بالا سینه حرکتی مناسب برای افزایش متابولیسم و تقویت عضلات می باشد حرکتی عالی برای پیشگیری و بهبود ناهنجاری های قامتی و افزایش هماهنگی عصب و عضله می باشد در این حرکت دلتوئید ، دو سر بازویی ، ساعد درگیر می باشد عضلات هدف عضله سه سر بازویی نحوه اجرای حرکت پشت بازو هالتر ez خوابیده روی میز بالا سینه 1-وزنه مناسب را انتخاب کنید هالتر را در دست ها می گیریم 2- روی نیمکت با زاویه 45 درجه دراز بکشید 3- هم زمان با دراز کشیدن میله را به سمت بالا ببرید 4- دست ها کاملا صاف کف دست ها به سمت بالا قرار دارد 5- با عمل بازدم آرنج با حرکت نیم دایره خم کنید و تا به پشت سر برسد زاویه دست 90 درجه باشد 6- بعد از مکث کوتاه به نقطه شروع بر میگردیم

دیگر ویدیو و موزیک های : اینجا همه چیز درهمه