آموزش حرکت بدنسازی پشت بازو سیمکش ایستاده

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
اینجا همه چیز درهمه

اینجا همه چیز درهمه

01 کاربر

پشت بازو سیمکش ایستاده حرکتی مناسب برای افزایش متابولیسم و تقویت عضلات می باشد حرکتی عالی برای پیشگیری و بهبود ناهنجاری های قامتی و افزایش هماهنگی عصب و عضله می باشد در این حرکت عضله دلتوئید قدامی ، فوق خاری ، تحت خاری ، عضله غرابی بازویی و ساعد درگیر می باشد عضلات هدف پشت بازو و سه سر بازویی نحوه اجرای حرکت پشت بازو سیمکش ایستاده 1- رو به روی دستگاه سیمکش می ایستیم 2- پاها اندازه سر شانه باز می شوند 3- کاملا صاف می ایستیم 4- با دو دست میله را گرفته فاصله دست ها اندازه سر شانه می باشد 5- کف دست ها رو به زمین و بازو نزدیک بدن قرار دارد و مفصل آرنج در نقطه شروع 90 درجه می باشد 6- با عمل بازدم میله را نا نزدیک شدن به ران پایین آورده در این مرحله دست ها کاملا کشیده و صاف هستند 7- بعد از مکث کوتاه به نقطه شروع بر میگردیم

دیگر ویدیو و موزیک های : اینجا همه چیز درهمه