تقویت حافظه شنیداری با بازی صدای لیوان

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 15 فروردین 1403
اختلالات یادگیری

اختلالات یادگیری

51 کاربر

هدف این بازی تقویت پاسخدهی غیرکلامی و کلامی و حافظه شنیداری میباشد

حافظهشنیداریغیرکلامیکلامی

دیگر ویدیو و موزیک های : اختلالات یادگیری