تقویت مهارت های شنیداری با سنگ ها

تعداد بازدید
01
دوشنبه 21 اسفند 1402
اختلالات یادگیری

اختلالات یادگیری

51 کاربر

13 درصد یادگیری از طریق شنیدن و حافظه شنیداری اتفاق می افتد با این تمرین سعی در تقویت این حافظه داریم

دیگر ویدیو و موزیک های : اختلالات یادگیری

تمرین
00:03:36

تمرین

دوشنبه 21 اسفند 1402

بازی صدای سنگ ها
00:02:28

بازی صدای سنگ ها

چهارشنبه 23 اسفند 1402

تمرین تانگو(تانگرام)
00:03:36

تمرین تانگو(تانگرام)

چهارشنبه 23 اسفند 1402