اختلالات یادگیری

فیلم ها و کلیپ هایی با موضوع اختلال یادگیری

تقویت حافظه شنیداری با بازی صدای لیوان

تقویت حافظه شنیداری با بازی صدای لیوان

تمرین صدای لیوان

تمرین صدای لیوان

تمرین

تمرین

تقویت حافظه دیداری با تانگرام

تقویت حافظه دیداری با تانگرام

تقویت مهارت های شنیداری با سنگ ها

تقویت مهارت های شنیداری با سنگ ها

بازی صدای سنگ ها

بازی صدای سنگ ها

تمرین تانگو(تانگرام)

تمرین تانگو(تانگرام)

فیلم کوتاه

فیلم کوتاه

بازی یه قل دو قل

بازی یه قل دو قل

بازی یه قل دو قل

بازی یه قل دو قل