قوانین اصلی برای سیستم‌ها و حجم کنترل، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 12 بهمن 1402
نیک درس

نیک درس

05 کاربر

بیش از 5 ساعت آموزش مکانیک و سیالات 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد مکانیک سیالات به تحلیل و بررسی جریان و رفتار سیالات مایعات و گازها ، نحوه تعامل آنها با مرزهای جامد و نحوه واکنش آنها به نیروها و شرایط مختلف پرداخته و به دو شاخه استاتیک سیالات یا هیدرواستاتیک تعادل سیال در حالت سکون و دینامیک سیالات سیال در حال حرکت تقسیم می‌شود در‌ این‌ فصل‌ قوانین‌ بقای‌ جرم‌، بقای‌ مومنتوم‌ و‌ بقای‌ انرژی‌ را‌ به‌ دست‌ آورده و‌ با‌ در‌ نظر‌ گرفتن‌ فرضیاتی‌ به‌ معادله‌ برنولی‌ دست‌ پیدا‌ می‌کنیم‌ که‌ کاربرد‌ زیادی‌ در‌ محاسبات‌ جریان‌ سیال‌ داخل‌ لوله‌ها‌ در‌ غیاب یا‌ حضور‌ پمپ‌ و‌ توربین‌ دارد جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید s nikdars com edu mhzmsa01-00027-fluid-mechanics-1 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید s NikDars com

بقای_انرژیحجم_کنترلقانون_دوم_ترمودینامیکقوانین_فرعی_محیط_پیوستهمعادله_پیوستگی

دیگر ویدیو و موزیک های : نیک درس