فرم دیفرانسیلی قوانین اصلی، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 12 بهمن 1402
نیک درس

نیک درس

05 کاربر

بیش از 5 ساعت آموزش مکانیک و سیالات 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد مکانیک سیالات به تحلیل و بررسی جریان و رفتار سیالات مایعات و گازها ، نحوه تعامل آنها با مرزهای جامد و نحوه واکنش آنها به نیروها و شرایط مختلف پرداخته و به دو شاخه استاتیک سیالات یا هیدرواستاتیک تعادل سیال در حالت سکون و دینامیک سیالات سیال در حال حرکت تقسیم می‌شود ‌در‌ این‌ فصل‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ اطالاعات‌ جزئی‌ در‌ تحلیل‌ جریان‌ سیال‌، معادلات‌ دیفرانسلی‌ مناسبی‌ را‌ که‌ در‌ یک‌ نقطه‌ معتبر‌ باشند‌، به‌ کار‌ می‌بریم‌ و‌ با در نظر‌ گرفتن‌ شرایط ‌مرزی‌، از‌ معادلات‌ انتگرال‌گیری‌ می‌کنیم جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید s nikdars com edu mhzmsa01-00027-fluid-mechanics-1 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید s NikDars com

جریان_تراکم_ناپذیرسرعت_زاویه_ای_ثابتشتاب_ثابتفرم_دیفرانسیلی_قوانینمعادله_اولر

دیگر ویدیو و موزیک های : نیک درس