رژه لکوموتیوها 3

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
کلیپهای جذاب ریلی

کلیپهای جذاب ریلی

02 کاربر

Locomotives Parade لکوموتیوهای ساخته شده توسط شرکت GE آمریکا برای هند و پاکستان در سال 2015، لکوموتیو اول نارنجی برای هند و لکوموتیوهای بعدی سبز برای پاکستان ساخته شده که برای انتقال به یکی از بنادر آمریکا فرستاده می شوند رژه لکوموتیو Locomotive Parade GE

LocomotiveParadeرژهلکوموتیو

دیگر ویدیو و موزیک های : کلیپهای جذاب ریلی

رژه لکوموتیوها (5)
00:00:34

رژه لکوموتیوها (5)

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

رژه لکوموتیوها (4)
00:00:36

رژه لکوموتیوها (4)

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

رژه لکوموتیوها (3)
00:01:14

رژه لکوموتیوها (3)

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

رژه لکوموتیوها (2)
00:00:44

رژه لکوموتیوها (2)

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

رژه لکوموتیوها (1)
00:00:41

رژه لکوموتیوها (1)

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403