رژه لکوموتیوها 1

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
کلیپهای جذاب ریلی

کلیپهای جذاب ریلی

02 کاربر

رژه لکوموتیوها 1 Locomotives Parade لکوموتیوهای ساخته شده توسط شرکت CRRC چین برای شرکت KiwiRail نیوزیلند در سال 2011 رژه لکوموتیو Locomotive Parade CRRC

CRRCLocomotiveParadeرژهلکوموتیو

دیگر ویدیو و موزیک های : کلیپهای جذاب ریلی

رژه لکوموتیوها (5)
00:00:34

رژه لکوموتیوها (5)

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

رژه لکوموتیوها (4)
00:00:36

رژه لکوموتیوها (4)

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

رژه لکوموتیوها (2)
00:00:44

رژه لکوموتیوها (2)

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

رژه لکوموتیوها (1)
00:00:41

رژه لکوموتیوها (1)

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

لکوموتیو GM آمریکایی
00:01:04

لکوموتیو GM آمریکایی

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403