هرس کردن

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 15 فروردین 1403
کاربر 5114

کاربر 5114

38 کاربر

✂️ اشتباه مرگبار در هرس هلو و شلیل هرس کردن در خت هلو شلیل در مناطق کوهستانی و مناطق سردسیر

باغبانی_یاد_بگیریمدرخت__هلو__شلیلروش__صحیح__هذسهرس__شلیل__هلوهرس__کردن

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 5114

طبیعت گردی13 بدر..
00:01:13

طبیعت گردی13 بدر..

چهارشنبه 15 فروردین 1403

13 بدر روز طبیعت مبارک...
00:01:14

13 بدر روز طبیعت مبارک...

چهارشنبه 15 فروردین 1403

روز طبیعت مبارک..
00:01:06

روز طبیعت مبارک..

چهارشنبه 15 فروردین 1403

روز 13 بدر مبارک...
00:01:43

روز 13 بدر مبارک...

چهارشنبه 15 فروردین 1403