طبیعت گردی13 بدر

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 15 فروردین 1403
کاربر 5114

کاربر 5114

38 کاربر

فلسفه سیزده بدر در آیین و تقویم زرتشتیان و ایرانیان باستان هر روز یک نام ویژه دارد سیزدهمین روز در هر ماه به نام فرشته باران تیر تیشتر نام دارد زرتشتیان و ایرانیان پس از پایان نوروز در روز سیزده بدر روز تیر از ماه فروردین به باغ و دشت میروند و به شادے و بازے و گره زدن سبزه براے بر آورده شدن آرزوهایشان میپردازند و نوروز خود را به پایان میرسانند و براے درخواست باران به درگاه اهورامزدا نیایش میڪنند و آرزوے سالے پر از باران و ڪشاورزے نیڪو میڪنند در مورد نسبت دادن نحسے سیزدهم هیچ مناسبتے به ایرانیان ندارد و این اندیشه خرافے پس از یورش اسڪندر گجستک و یونانیان به ایران اهورایے وارد ایران شد زیرا عدد سیزده نزد یونانیان نحس بوده است آرزوے داشتن سیزده بدر نیڪے را برایتان داریم

13__بدررآهنگ__13__بدرترانه__13_بدرطبیعت_فصل_بهار_روستای_کلاته_آهنفیلم__13_بدر

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 5114

طبیعت گردی13 بدر..
00:01:13

طبیعت گردی13 بدر..

چهارشنبه 15 فروردین 1403

13 بدر روز طبیعت مبارک...
00:01:14

13 بدر روز طبیعت مبارک...

چهارشنبه 15 فروردین 1403

روز طبیعت مبارک..
00:01:06

روز طبیعت مبارک..

چهارشنبه 15 فروردین 1403

روز 13 بدر مبارک...
00:01:43

روز 13 بدر مبارک...

چهارشنبه 15 فروردین 1403