روز طبیعت مبارک

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 15 فروردین 1403
کاربر 5114

کاربر 5114

38 کاربر

روزطبیعت سیزده به در برای همه ایرانیان در سراسر جهان؛ یادآور اهمیت ارتباط تنگاتنگ تمدن ایران با طبیعت است در آیین باستانی ایرانیان، در روزی مصادف با روز طبیعت، الهه طبیعت پرواز کنان بر سر مزارع ایرانیان، برکت، شادی، شجاعت و عشق به ارمغان می‌آورد باشد که ارمغان طبیعت را پاس داریم و بذر برکت را برای آیندگان در این روز بکاریم

13__بدررآهنگ__روز__13_بدرترانه__13_بدرروز__13_بدرروز__طبیعتروزطبیعت

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 5114

طبیعت گردی13 بدر..
00:01:13

طبیعت گردی13 بدر..

چهارشنبه 15 فروردین 1403

13 بدر روز طبیعت مبارک...
00:01:14

13 بدر روز طبیعت مبارک...

چهارشنبه 15 فروردین 1403

روز طبیعت مبارک..
00:01:06

روز طبیعت مبارک..

چهارشنبه 15 فروردین 1403

روز 13 بدر مبارک...
00:01:43

روز 13 بدر مبارک...

چهارشنبه 15 فروردین 1403