آموزش حرکت بدنسازی کرانچ کامل با صفحه هالتر بالای سر

تعداد بازدید
00
جمعه 08 دی 1402
اینما ورزش

اینما ورزش

07 کاربر

کرانچ کامل با صفحه هالتر بالای سر حرکتی مناسب برای افزایش متابولیسم پایه و افزایش استقامت عضلانی و هماهنگی عصب و عضله و تقویت عضلات و پیشگیری و بهبود ناهنجاری های قامتی می باشد در این تمرین عضله دندانه قدامی درگیر هستند عضلات هدف عضله راست شکمی و مورب شکمی نحوه اجرای حرکت کرانچ کامل با صفحه هالتر بالای سر 1- به پشت روی زمین دراز میکشیم 2- پاها صاف از زانو خم و کف پاها به زمین چسبیده است 3- صفحه هالتر مناسب خود را در دست ها گرفته دست ها صاف و کشیده بالای سر نزدیک زمین قرار دارند 4- با عمل بازدم بدون تغییر در زاویه مفضل زانو کمربند شانه ای از زمین جدا شده به مرکز بدن و بالا هدایت می شود هالتر در دست راست و دست راست به بالا حرکت میکند و دست چپ به کنار ران حرکت میکند 5- بعد از مکث کوتاهی هالتر به دو دست انتقال داده میشود و به نقطه شروع برگشته 6- حال و حرکت تکرار میشود و این باز هالتر به دست چپ انتقال پیدا میکند و دست راست به کنار ران پا حرکت میکند 7- این حرکت تناوبی تکرار و هالتر بین دو دست در گردش است

آموزش_بدنسازیبدنسازیبدنسازیبدنسازیبدنسازیتقویت_عضلات_شکمحرکات_شکم

دیگر ویدیو و موزیک های : اینما ورزش