رزمایش مدافعان آسمان

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 11 اسفند 1401
 ایران قوی

ایران قوی

00 کاربر

تصاویری از انهدام اهداف توسط سامانه پدافندی 15 خرداد در رزمایش مدافعان آسمان ولایت

دیگر ویدیو و موزیک های : ایران قوی

رزمایش مدافعان آسمان
00:01:42

رزمایش مدافعان آسمان

پنج شنبه 11 اسفند 1401

سلاح ایرانی
00:03:40

سلاح ایرانی

پنج شنبه 11 اسفند 1401

بستن تنگه هرمز
00:01:22

بستن تنگه هرمز

پنج شنبه 11 اسفند 1401