#ایران_قوی

در این کانال برآنیم که گوشه ای اقتدار #ایران_قوی را به رخ بکشیم

رزمایش مدافعان آسمان

رزمایش مدافعان آسمان

پهلوگیری ناوهای ارتش ایران بیخ گوش آمریکا

پهلوگیری ناوهای ارتش ایران بیخ گوش آمریکا

عزت و اقتدار انقلاب اسلامی

عزت و اقتدار انقلاب اسلامی

سلاح ایرانی

سلاح ایرانی

بستن تنگه هرمز

بستن تنگه هرمز

پهباد بمب‌افکن کرار

پهباد بمب‌افکن کرار

خودروی رعد

خودروی رعد

پهپاد ها در کشاورزی

پهپاد ها در کشاورزی

مذاکره ی سلطه

مذاکره ی سلطه

دعوت رهبر انقلاب از احاد مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن 1401

دعوت رهبر انقلاب از احاد مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن 1401