باشگاه خونگی

باشگاه خونگی

نحوه صحیح پرس نیمکت برای رشد (5 مرحله آسان)

نحوه صحیح پرس نیمکت برای رشد (5 مرحله آسان)

لاغری و تناسب اندام با زومبا

لاغری و تناسب اندام با زومبا

زومبا فیتنس

زومبا فیتنس

7 تا از بهترین تمرینهای ورزشی

7 تا از بهترین تمرینهای ورزشی

حکایت خیلی ها موقع رژیم

حکایت خیلی ها موقع رژیم

تمرین شانه دمبل سبک 10 دقیقه ای

تمرین شانه دمبل سبک 10 دقیقه ای

این کار را انجام دهید تا سینه خود را بدون وزنه بسازید

این کار را انجام دهید تا سینه خود را بدون وزنه بسازید

نحوه صحیح اسکات برای رشد (4 مرحله آسان)

نحوه صحیح اسکات برای رشد (4 مرحله آسان)

تمرین ایروبیک کالری زیادی می‌سوزاند

تمرین ایروبیک کالری زیادی می‌سوزاند

تمرین TRX - مبتدی

تمرین TRX - مبتدی