بسکتبال3x3

تعداد بازدید
09
دوشنبه 06 مرداد 1399
بسکتبال با طعم داوری

بسکتبال با طعم داوری

03 کاربر

همانطور که توی ویدیو مشاهده میکنید اگر تیمی در موقعیت حمله قرار داشته باشه و اقدام به پرتاب کند چنانچه بازیکنان تیم حمله توپ رو در ریباند صاحب شوند نیاز به خارج کردن توپ از قوس نیست.

دیگر ویدیو و موزیک های : بسکتبال با طعم داوری

بسکتبال3x3
00:00:50

بسکتبال3x3

دوشنبه 06 مرداد 1399

بسکتبال3x3
00:00:46

بسکتبال3x3

دوشنبه 06 مرداد 1399

بسکتبال3x3
00:01:17

بسکتبال3x3

دوشنبه 06 مرداد 1399

بسکتبال3x3
00:01:03

بسکتبال3x3

دوشنبه 06 مرداد 1399

بسکتبال3x3
00:00:42

بسکتبال3x3

دوشنبه 06 مرداد 1399