سونیک پرایم قسمت هشتم در تیم غرشی نیست دوبله تیوان

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
دوبلاژ تیوان

دوبلاژ تیوان

01 کاربر

دوبلاژ تیوان با افتخار تقدیم میکند سونیک پرایم قسمت هشتم در تیم غرشی نیست مدیر دوبلاژ شروین شمس و علیرضا یادگار گویندگان امیرحسین قهرمانی سونیک، بیگ، بدنیک ها ساره زنگویی تیلز، ناین آیدا زارعی امی رز، رز فولادین پویا رجبی ناکلز اکیدنا روژینا مظاهری روژ خفاش امیرحسین دستپاک اگمن رضا احمدی منش دکتر ژیگول امید عقیقی دکتر لب گور شروین شمس دکتر وللش،اوربات مهدی تاجیک شدو، دکتر نخودی مونا خوشرو گوینده مترو، شهروند،بدنیک علیرضا یادگار کیوبات، خدمه دزد دریایی فربد نهری خدمه دزد دریایی حمایت کنید با تشکر

انیمیشنانیمیشنانیمیشنانیمیشنانیمیشنانیمیشندوبلاژ_تیوانسونیکسونیکسونیک_پرایمکارتونکارتونکارتونکارتونکارتونکارتونکارتون

دیگر ویدیو و موزیک های : دوبلاژ تیوان