ریاضی پنجم ابتدایی سه نوع مساحت داریم ،نام معلم خلاق خانم فاطمه میکانیکی

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
تدریس های پایه پنجم

تدریس های پایه پنجم

00 کاربر

توضیحات ونکات وتکمیل کننده مربوط به مساحت ها ریاضی پنجم ابتدایی آدرس ما در اینستاگرام f mikaniki20 آیدی بنده جهت ارتباطf mikaniki20

دیگر ویدیو و موزیک های : تدریس های پایه پنجم