علت خط خطی کردن

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 16 فروردین 1403
کاردستی و اوریگامی و نقاشی برای کودکان

کاردستی و اوریگامی و نقاشی برای کودکان

03 کاربر

یکی از دلایل برخی از خط خطی‌های کودکان در نقاشی روانشناس پهلوان نشان ‌

روانشناسعلتیکی

دیگر ویدیو و موزیک های : کاردستی و اوریگامی و نقاشی برای کودکان

#علت خط خطی کردن
00:00:44

#علت خط خطی کردن

پنج شنبه 16 فروردین 1403

#جامدادی
00:01:00

#جامدادی

چهارشنبه 09 اسفند 1402

#ریسه گل
00:01:00

#ریسه گل

چهارشنبه 09 اسفند 1402

#آموزش نقاشی
00:00:55

#آموزش نقاشی

چهارشنبه 09 اسفند 1402

#نقاشی بره بامزه
00:01:00

#نقاشی بره بامزه

سه شنبه 01 اسفند 1402