اینجا مرز بین استان کرمانشاه و کردستان این پل در روستای هجیج شهرستان پاوه اس

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 16 فروردین 1403
کانال طبیعت، زیبا

کانال طبیعت، زیبا

08 کاربر

لیدر گردشگری خود باشید معرفی روستاهای توریستی و گردشگری

طبیعت_زیبا

دیگر ویدیو و موزیک های : کانال طبیعت، زیبا