مجله روستای کلاته آهن معرفی روستای کلاته آهن به همراه خوراک محلی

تعداد بازدید
01
یک شنبه 15 بهمن 1402
مجله روستای کلاته آهن

مجله روستای کلاته آهن

05 کاربر

✍ معرفی روستای کلاته آهن به همراه غذای محلی تدوین و تصویر ابوالفضل فلاحتی اجرا میلاد فلاحتی سال تولید زمستان 1401 باتشکر از خانم ها علیپور ، فرزانه و فلاحتی

اشکنه_ماست_روستای_کلاته_آهنمجله_روستای_کلاته_آهن///معرفی__کلاته_آهن_و_غذای_معرفی__روستای_کلاته_آهن_به_همراه_خوراک_محلیمعرفی_کلاته_آهن_به_همراه_خوراک_محلی

دیگر ویدیو و موزیک های : مجله روستای کلاته آهن