شمع سازی ترم سه آموزشگاه مروارید دریا

تعداد بازدید
00
یک شنبه 05 آذر 1402
آموزشگاه مروارید دریا

آموزشگاه مروارید دریا

00 کاربر

آموزشگاه مروارید دریا شمع سازی ترم یک تعداد جلسات 8جلسه {جلسه رفع اشکال در صورت نیاز} زمان هر جلسه 2ساعت صفرتاصد کلیه نکات کلیدی همراه با جزوه ضمانت قبولی در آزمون کتبی با مدرک قابل ترجمه از سازمان رسمی فنی حرفه ای

آموزش_شمع_سازی_در_مشهدآموزشگاه_شمع_سازی_در_مشهدآموزشگاه_فنی_حرفه_ای_مروارید_دریاآموزشگاه_مروارید_دریاشمع_سازی_ترم_سه_در_مشهد

دیگر ویدیو و موزیک های : آموزشگاه مروارید دریا