استاد پویا مظفریان

تعداد بازدید
02
پنج شنبه 02 آذر 1402
میلیونر ها

میلیونر ها

01 کاربر

استاد پویا مظفریان، نگرش همه چیز است و همه چیز نگرش است ، نگرش نگاه درست است که تبدیل به گفتار سعی شود و گفتار سعی که تبدیل به رفتار درست شود و رفتار درست که از ما شخصیت جدید بسازد یعنی رفتار با ثبات که در مرور زمان تبدیل به شخصیت جدید ما شود نگرش ماست که نتیجه یی ما را رقم میزند☺

استاد_پویا_مظفریاناستاد_پویا_مظفریانپویا_مظفریاننگرش_همه_چیز_استنگرش_همه_چیز_است

دیگر ویدیو و موزیک های : میلیونر ها

استاد پویا مظفریان
00:01:00

استاد پویا مظفریان

پنج شنبه 02 آذر 1402

موفقیت
00:00:17

موفقیت

یک شنبه 28 آبان 1402