پاسخ استاد خلیلی به مارشال دوستم به زبان پشتو

تعداد بازدید
02
جمعه 01 مهر 1401
شبکه خنده

شبکه خنده

28 کاربر

فوری پاسخ تند استاد خلیلی به مارشال دوستم

دیگر ویدیو و موزیک های : شبکه خنده