حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در فرانسه ️سفیر جمهورى آذربایجان در فرانسه، از

تعداد بازدید
01
چهارشنبه 30 شهریور 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

99 کاربر

حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در فرانسه ️سفیر جمهورى آذربایجان در فرانسه، از حمله به سفارت این کشور در پاریس خبر داد و مهاجران ارمنی را در این امر مقصر دانست

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث