پرده زبرا ، دوبل

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 02 تیر 1401
کاربر  6100

کاربر 6100

01 کاربر

پرده زبرا یا دوبل از دولایه پارچه موازی تشکیل شده که می توان با تغییر زاویه بین نوار های میانی نور عبوری از پرده را تغییر داد

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 6100

پرده زبرا ، دوبل
00:00:16

پرده زبرا ، دوبل

پنج شنبه 02 تیر 1401