جلسه انگیزشی

تعداد بازدید
00
دوشنبه 02 خرداد 1401
سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

35 کاربر

جلسه انگیزشی و نگرشی در شهر کرج

اشتغالزایی اشتغالزایی انگیزشی انگیزشی✨ انگیزشی انگیزشی موفقیت موفقیت موفقیت موفقیت موفقیت نگرشی کارآفرینی کارآفرینی

دیگر ویدیو و موزیک های : سیدعلی حسینی

جلسه انگیزشی
00:00:56

جلسه انگیزشی

دوشنبه 02 خرداد 1401

موفقیت
00:00:48

موفقیت

شنبه 18 دی 1400

افتتاحیه طرح ملی
00:00:44

افتتاحیه طرح ملی

چهارشنبه 08 دی 1400