جایزه و افتخارات

تعداد بازدید
00
دوشنبه 20 فروردین 1403
عمومی

عمومی

00 کاربر

پخش از صدا وسیما آموزش وپرورش،جایزه اموزش وپرورش برای دریافت بهترین میناکاری فردیس کرج

آموزش_وپرورشافتخاراتبهترین_میناکاری_فردیس_کرججایزهجایزه_صداوسیما

دیگر ویدیو و موزیک های : عمومی

جایزه و افتخارات
00:05:06

جایزه و افتخارات

دوشنبه 20 فروردین 1403

بهترین میناکاری فردیس کرج
00:01:00

بهترین میناکاری فردیس کرج

چهارشنبه 15 فروردین 1403

بهترین اموزش میناکاری کرج
00:00:42

بهترین اموزش میناکاری کرج

چهارشنبه 15 فروردین 1403

میناکاری معرق کاری
00:00:52

میناکاری معرق کاری

چهارشنبه 15 فروردین 1403

میناکاری
00:00:37

میناکاری

چهارشنبه 15 فروردین 1403