حرکت جلوران دستگاه

تعداد بازدید
00
جمعه 23 مهر 1400
Dastgah_show

Dastgah_show

01 کاربر

عضلات قوی پا نه تنها باعث زیباتر دیده شدن بدن یک ورزشکار می شوند بلکه یکی از بخش های مهم بدن نیز می باشند بطوریکه می توان با صراحت گفت حرکت ما بستگی به این عضلات دارد، پس ساخت پایین تنه قوی یک مساله حیاتی می باشد. متاسفانه اکثر افراد از روز پا در برنامه خود چشم پوشی می کنند چون معتقد هستند که پا ها در طول روز تمرین می بینند. شاید هم چون عضلات بزرگی هستند و دیدن پیشرفت در آن ها نیازمند زمان می باشد دلیل دیگری باشد. این کار اشتباه است و عضلات پا باید هفته ای یکبار تمرین داده شوند. 1-وزنه دلخواه را انتخاب کنید. 2-صندلی را طوری تنظیم کنید تا زانو ها با محور دستگاه در یک خط قرار بگیرند. 3-پاهایتان را پشت پد قرار دهید. 4-نفس عمیقی کشیده و پای خود را بلند می کنیم . 5-با قفل شدن زانو ها در بالا حرکت کامل می شود. نکات مهم 1-پد محور دستگاه را متناسب با زانوهایتان تنظیم کنید . 2-بخاطر کمک نگرفتن ران ها از پشت ران در این حرکت نباید از وزنه های سنگین تری استفاده کنیم.

دیگر ویدیو و موزیک های : Dastgah_show