کدussd برای بیمارستان و آزمایشگاه

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 31 تیر 1400
آموزش خدمات آینوتی

آموزش خدمات آینوتی

04 کاربر

در این کلیپ از کاربرد کد ussd برای پزشکان و آزمایشگاه گفته می شود

اینوتی_inoti کد_ussd__پزشکان کد_ussd_برای_دکتر کد_ussd_بیمارستان کد_ussd_نوبت_دهی

دیگر ویدیو و موزیک های : آموزش خدمات آینوتی