فیلم خارجکی

تو این کانال ، فیلم تو هر ژانری که بخوای دارم برات تو فقط باش❤️

فیلم نمایش Showing Up 2022 دوبله فارسی

فیلم نمایش Showing Up 2022 دوبله فارسی

فیلم چهارمین همسفر Four’s a Crowd 2022 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم چهارمین همسفر Four’s a Crowd 2022 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم کریسمس در ناتینگ هیل Christmas in Notting Hill 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم کریسمس در ناتینگ هیل Christmas in Notting Hill 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم نجات کریسمس Rescuing Christmas 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم نجات کریسمس Rescuing Christmas 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم رسوایی Kalank 2019 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم رسوایی Kalank 2019 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم شخصیت گربه‌ ای Cat Person 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم شخصیت گربه‌ ای Cat Person 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

مستند عمیق ترین نفس The Deepest Breath 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

مستند عمیق ترین نفس The Deepest Breath 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

دانلود فیلم خالق The Creator 2023 دوبله فارسی

دانلود فیلم خالق The Creator 2023 دوبله فارسی

فیلم صدای آزادی Sound of Freedom 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم صدای آزادی Sound of Freedom 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم قلعه Fortress 2021 با زیرنویس چسبیده فارس

فیلم قلعه Fortress 2021 با زیرنویس چسبیده فارس