فیلم خارجکی

تو این کانال ، فیلم تو هر ژانری که بخوای دارم برات تو فقط باش❤️

فیلم بدون یخ Unfrosted: The Pop-Tart Story 2024 دوبله فارسی

فیلم بدون یخ Unfrosted: The Pop-Tart Story 2024 دوبله فارسی

فیلم تل ماسه 2 Dune: Part Two 2024 دوبله فارسی

فیلم تل ماسه 2 Dune: Part Two 2024 دوبله فارسی

فیلم اعجوبه The Wonder 2022 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم اعجوبه The Wonder 2022 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم گریس خشمگین Raging Grace 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم گریس خشمگین Raging Grace 2023 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم زمین لرزه بزرگ Planetquake 2024 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم زمین لرزه بزرگ Planetquake 2024 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم رژه ارواح The Parades 2024 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم رژه ارواح The Parades 2024 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم آرگایل Argylle 2024 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم آرگایل Argylle 2024 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم سرزمین بد Land of Bad 2024 دوبله فارسی

فیلم سرزمین بد Land of Bad 2024 دوبله فارسی

فیلم کد 8 قسمت دوم Code 8: Part II 2024 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم کد 8 قسمت دوم Code 8: Part II 2024 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم تاریخچه شیطان History of Evil 2024 با زیرنویس چسبیده فارسی

فیلم تاریخچه شیطان History of Evil 2024 با زیرنویس چسبیده فارسی