کافه هنر

اُریگامی یا هنر تا با کاغذ.هنری که چین ها در آن برای سازه های خود استفاده می کردند. و امروزه با هواداران و علاقه مندانی زیادی در جهان و حتی ایران پیدا کرده است.

کافه هنر//// شوشتری پلو

کافه هنر//// شوشتری پلو

کافه هنر /// درست کردن چیس خانگی به شکل چیپس بازاری

کافه هنر /// درست کردن چیس خانگی به شکل چیپس بازاری

️ ایده های خلاقانه در خانه

️ ایده های خلاقانه در خانه

کافه هنر/// ساخت تزئینات سیمانی

کافه هنر/// ساخت تزئینات سیمانی

کافه هنر/// ساخت گلدان زیبا با لیوان و چوب

کافه هنر/// ساخت گلدان زیبا با لیوان و چوب

کافه هنر /// ساخت باکس خیلی زیبا

کافه هنر /// ساخت باکس خیلی زیبا

کافه هنر /// ترفند های کاربردی

کافه هنر /// ترفند های کاربردی

کافه هنر /// ساخت دودزا

کافه هنر /// ساخت دودزا

ساخت سبد با استفاده از درب بطری

ساخت سبد با استفاده از درب بطری

گل رز

گل رز