قطره آب سنگ رو سوراخ میکنه چطوری؟🤔

تعداد بازدید
07
سه شنبه 07 اردیبهشت 1400
😊حس خوب😊

😊حس خوب😊

08 کاربر

یه قطره آب سنگ و سوراخ میکنه نه بخاطر قدرتش بلکه بخاطر استمرارش تکرار مادر تمام مهارتهاست تلاش... اقدام... استمرار... ثبات.... روی خواسته هاتون پافشاری کنید ... #موفقیت #هدف #تکرار

تکرار موفقیت موفقیت💪 موفقیت موفقیت موفقیت هدف هدف هدف هدف

دیگر ویدیو و موزیک های : 😊حس خوب😊

انسان خوشبخت چه کسیه؟؟✌
00:01:00

انسان خوشبخت چه کسیه؟؟✌

پنج شنبه 23 اردیبهشت 1400

آدمها خوبن یا بد🤔
00:01:00

آدمها خوبن یا بد🤔

پنج شنبه 23 اردیبهشت 1400

فرمول موفقیت💪✌
00:01:00

فرمول موفقیت💪✌

سه شنبه 07 اردیبهشت 1400