آهنگ حامد همایون ای عشق

تعداد بازدید
05
سه شنبه 07 اردیبهشت 1400
موزیک برتر

موزیک برتر

72 کاربر

متن آهنگ: یک پلک بهم زدی جهانم لرزید عشق تو به دیوانه شدن می ارزید ..!!.. دل را به تو دادم که به من پس ندهی ای کاش جواب نا مشخص ندهی ♫♪♭ دیوانه کننده دلبری را بلدی جذابیت و عشوه گری را بلدی ..!!.. بیچاره منم که دل به دستت دادم با دست خودم به دام تو افتادم ♫♪♭ ای عشق اتفاق زیبای جهانم ای عشق ای درد و بلای تو به جانم ..!!.. ای عشق ای نام تو هر دم به زبانم ای عشق ♫♪♭ ای عشق اتفاق زیبای جهانم ای عشق ای درد و بلای تو به جانم ..!!..ای عشق ای نام تو هر دم به زبانم ای عشق ♫♪♭ مشکل پسندم که تورا میپسندم ای عشق تقدیر من باش که به تو دل ببندم ای عشق ..!!.. ای عشق آمدیو عطرت همه جا را گرفته انگار خوشحالم ای عشق که تو کردی مرا گرفتار ♫♪♭ گرفتار ای عشق اتفاق زیبای جهانم ای عشق ای درد و بلای تو به جانم ..!!.. ای عشق ای نام تو هر دم به زبانم ای عشق ♫♪♭ ای عشق اتفاق زیبای جهانم ای عشق ای درد و بلای تو به جانم ..!!.. ای عشق ای نام تو هر دم به زبانم ای عشق ♫♪♭

ای_عشق ای_عشق_حامد_همایون حامد_همایون حامد_همایون حامد_همایون متن_اهنگ موزیک_برتر

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک برتر