هر روز چه کلماتی را به خود میگویید؟

تعداد بازدید
10
سه شنبه 07 اردیبهشت 1400
پیشرو پردازش پارس

پیشرو پردازش پارس

10 کاربر

هیچ وقت قدرت کلمات را نادیده نگیرید. کلمات، به‌طرز عجیبی، قدرتمندترین نیروی در اختیار بشر هستند. انسان می‌تواند قدرت کلمات را در راستای سازندگی به کار ببرد، یا از آن برای ویرانی استفاده کند. کلمات با نیرو و انرژیِ‌ خود قادرند زخم‌ها را التیام ببخشند، از انجام کارها ممانعت کنند، دیگران را بیازارند، تحقیرکننده و بالعکس فروتنانه باشند. چه در گفتار‌های درونی، چه در مراوده‌ با سایرین، کلمات می‌توانند راهگشا یا مانعی غیرقابل عبور برای‌ ما باشد. لحظه‌ای فکر کنید؛ به خودتان و دیگران چه می‌گویید؟ کلماتی که در گفتارتان بیش از همه تکرار می‌شوند کدام‌ها هستند؟ باور غالبِ همراهی‌کننده‌ی این کلمات که به خودتان و دیگران انتقال می‌دهید چیست؟ اگر به قدرت کلمات باور داشته باشید، مراقبت از گفتارهای درونی و بیرونی برای‌تان جزو بدیهیات خواهد بود. #قانون_جذب #راز #فیلم_راز #قدرت_فکر #قدرت_تفکر #افکار_مثبت #افکار_منفی #مراقبت_از_گفتار

تاثیر_پذیری طرز_بیان قدرت_کلمات قدرت_کلمات کلیپ_تاثیر_گذار افکار_مثبت افکار_مثبت افکار_منفی افکار_منفی افکار_منفی افکار_منفی راز راز فیلم_راز فیلم_راز قانون_جذب قانون_جذب قانون_جذب قانون_جذب قانون_جذب قدرت_تفکر قدرت_فکر مراقبت_از_گفتار

دیگر ویدیو و موزیک های : پیشرو پردازش پارس