تصنیف هزار دستان از آلبوم خزان

تعداد بازدید
01
سه شنبه 07 اردیبهشت 1400
کاربر_ 4390

کاربر_ 4390

06 کاربر

خواننده: زنده یاد محمّدرضا شجریان آهنگ و شعر: زنده یاد محمّدعلی امیر جاهد دستگاه: چهارگاه

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 4390