استاد حسین رحیمیان - آموزش خط شکسته نستعلیق

تعداد بازدید
03
جمعه 20 فروردین 1400
خط عشق

خط عشق

13 کاربر

اتصال حرف ع به ل و ع به م www.instagram.com/rahimian00

استاد_حسین_رحیمیان آموزش_خوشنویسی حسین_رحیمیان خط_شکسته_نستعلیق موزش_خط_شکسته_نستعلیق

دیگر ویدیو و موزیک های : خط عشق