استاد حسین رحیمیان - کتابت خط شکسته نستعلیق

تعداد بازدید
02
جمعه 20 فروردین 1400
خط عشق

خط عشق

12 کاربر

خوشتر از دوران عشق ایام نیست - بامداد عشقان را شام نیست منبع: instagram.com/rahimian00

استاد_حسین_رحیمیان آموزش_خوشنویسی حسین_رحیمیان خط_شکسته_نستعلیق موزش_خط_شکسته_نستعلیق

دیگر ویدیو و موزیک های : خط عشق