استاد حسین رحیمیان - کتابت خط شکسته نستعلیق

تعداد بازدید
03
جمعه 20 فروردین 1400
خط عشق

خط عشق

13 کاربر

ساغر طلوع کرد - گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن منبع: www.instagram.com/rahimian00

استاد_حسین_رحیمیان آموزش_خوشنویسی خط_شکسته_نستعلیق محسن_اسماعیلی_مود موزش_خط_شکسته_نستعلیق

دیگر ویدیو و موزیک های : خط عشق