استاد محسن اسماعیلی مود - آموزش خط شکسته نستعلیق

تعداد بازدید
02
جمعه 20 فروردین 1400
خط عشق

خط عشق

12 کاربر

کتابت کلمات، همه - مپیچ - دانی که - پس - از مرگ چه خواهد باقی منبع: www.instagram.com/mohsenesmailimod

آموزش_خط_شکسته_نستعلیق خط_شکسته_نستعلیق اسماعیلی_مود استاد_اسماعیلی_مود شکسته_نستعلیق

دیگر ویدیو و موزیک های : خط عشق