📢🔥 سریال دیرین‌دیرین ⚖️ قسمت هفدهم : #آپارتمان_نشین_ها

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 19 فروردین 1400
Mi vidio

Mi vidio

06 کاربر

📢🔥 سریال دیرین‌دیرین ⚖️ قسمت هفدهم : #آپارتمان_نشین_ها 📚هموطن! آیا از سروصدای همسایه ها در آپارتمانت رنج می بری؟ آیا این که در واحد کناری شب ها مهمانیست، آنوقت تو باید شغال خوان بخوابی و خروس خوان بیدار شوی در عذابی؟ آیا همسایه ها مراعات نمی کنند و آشغال می ریزند توی آسانسور؟ آیا بچه تخس واحد بالایی ساعت دوازده شب همچون گله بوفالو در خانه می دود؟ آیا مدیر ساختمانت فضول است؟ اگر همه این شرایط را داری این اپیزود را نگاه نکن. چون حالت بدتر میشه هموطن.

نیامدی_و_دیر_شد سریال_دیرین_دیرین_ویلهلم_وارد_مسی_شود سریال_دیرین_دیرین_شاخ_اینستای_گرام دانلود_مجموعه_دیرین_دیرین_با_بهترین_کیفیت دیزین آپارتمان_نشین_ها آپارتمان_نشین_ها

دیگر ویدیو و موزیک های : Mi vidio