ساندویچ گوشت و قارچ تنوری

تعداد بازدید
09
دوشنبه 18 اسفند 1399
مجید ایران نژاد پاریزی

مجید ایران نژاد پاریزی

01 کاربر

نون همبری +گوشت چرخ کرده+قارچ +پنیرگودا +سس مخصوص +پنیرموزرلا

دیگر ویدیو و موزیک های : مجید ایران نژاد پاریزی

ساندویچ مرغ
00:00:23

ساندویچ مرغ

سه شنبه 19 اسفند 1399

مشتریان پیتزا قلب
00:00:05

مشتریان پیتزا قلب

دوشنبه 18 اسفند 1399

مشتریان  پیتزا قلب
00:00:05

مشتریان پیتزا قلب

دوشنبه 18 اسفند 1399

مشتریان پیتزا قلب
00:00:05

مشتریان پیتزا قلب

دوشنبه 18 اسفند 1399

مشتریان پیتزا قلب
00:00:05

مشتریان پیتزا قلب

دوشنبه 18 اسفند 1399