مساحت جانبی

تعداد بازدید
32
چهارشنبه 06 اسفند 1399
ریاضی پایه هفتم

ریاضی پایه هفتم

15 کاربر

مساحت جانبی استوانه

دیگر ویدیو و موزیک های : ریاضی پایه هفتم

مساحت کل
00:03:02

مساحت کل

شنبه 09 اسفند 1399

مساحت جانبی
00:00:35

مساحت جانبی

چهارشنبه 06 اسفند 1399

مسئله ک م م
00:01:48

مسئله ک م م

شنبه 09 اسفند 1399

حجم استوانه
00:00:58

حجم استوانه

چهارشنبه 06 اسفند 1399

پاسخنامه
00:00:38

پاسخنامه

چهارشنبه 06 اسفند 1399