ریاضی نهم

تعداد بازدید
22
چهارشنبه 06 اسفند 1399
ریاضی پایه هفتم هشتم نهم متوسطه اول

ریاضی پایه هفتم هشتم نهم متوسطه اول

24 کاربر

رسم خط مبدا گذر فصل 6

دیگر ویدیو و موزیک های : ریاضی پایه هفتم هشتم نهم متوسطه اول

رسم خط غیر مبدا گذر
00:01:11

رسم خط غیر مبدا گذر

یک شنبه 10 اسفند 1399

پاسخنامه
00:01:03

پاسخنامه

پنج شنبه 07 اسفند 1399

ریاضی نهم
00:02:21

ریاضی نهم

چهارشنبه 06 اسفند 1399

مسئله رسم خط
00:00:58

مسئله رسم خط

یک شنبه 10 اسفند 1399

نامعادله
00:02:12

نامعادله

چهارشنبه 06 اسفند 1399