محدود نباشیم💯

تعداد بازدید
03
سه شنبه 05 اسفند 1399
انرژی +

انرژی +

05 کاربر

این ماییم که برای خودمون سقف ذهنی و محدودیت ایجاد میکنیم🔐⛓ زنجیره های محدودیت رو بکشن،فسق کن⛓🔗🔓

دیگر ویدیو و موزیک های : انرژی +

محدود نباشیم💯
00:01:00

محدود نباشیم💯

سه شنبه 05 اسفند 1399

💚هدف💚
00:01:00

💚هدف💚

سه شنبه 09 دی 1399

خواستن
00:01:00

خواستن

پنج شنبه 11 دی 1399

حکایت خط لوله
00:10:38

حکایت خط لوله

چهارشنبه 06 اسفند 1399

به جلو فقط نگاه کن
00:00:57

به جلو فقط نگاه کن

پنج شنبه 07 اسفند 1399