ثروتمند شدن یک مهارت است

تعداد بازدید
01
سه شنبه 05 اسفند 1399
انگیزشی

انگیزشی

00 کاربر

برای کسب ثروت حلال بیندیش! ثروت و پول، ساخته و پرداخته ذهن خلاق انسان است که در بیرون به آن وجود خارجی می بخشد.

دیگر ویدیو و موزیک های : انگیزشی