ریاضی صفحه 114 پایه چهارم ابتدایی

تعداد بازدید
14
سه شنبه 05 اسفند 1399
پایه چهارم

پایه چهارم

08 کاربر

ریاضی صفحه 114 پایه چهارم ابتدایی #مدرس : #مریم_سرود #مدرس_دانشگاه #ریاضی #ریاضی_چهارم #چهارم_ابتدایی #فصل_پنجم #اعشار #عدد_اعشاری #جمع_و_تفریق_اعشار #عدد_اعشار #تفریق_اعشار #جمع_اعشار #جدول_ارزش_مکانی #جدول_ارزش_مکانی_اعشار #تدریس_ریاضی #تدریس_ریاضی_پایه_چهارم #تدریس_پایه_چهارم #تولید_محتوا #تولید_محتوای_آموزشی #شاد #برنامه #برنامه_فیلم_سازی

اعشار برنامه برنامه_فیلم_سازی تدریس_پایه_چهارم تدریس_ریاضی تدریس_ریاضی تدریس_ریاضی_پایه_چهارم تفریق_اعشار تولید_محتوا تولید_محتوا تولید_محتوای_آموزشی جدول_ارزش_مکانی جدول_ارزش_مکانی_اعشار جمع_اعشار جمع_و_تفریق_اعشار چهارم_ابتدایی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی_چهارم شاد شاد شاد شاد شاد عدد_اعشار عدد_اعشاری فصل_پنجم فصل_پنجم مدرس مدرس_دانشگاه مریم_سرود

دیگر ویدیو و موزیک های : پایه چهارم